Tin hoạt động xã hội
Cecico579 tài trợ chương trình "Ngày hội Sinh viên với Doanh nghiệp"
Nhằm chào mừng tháng thanh niên và đáp ứng nguyện vộng của đông đảo sinh viên mong muốn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các Doanh nghiệp, đồng thời hiểu biết thêm xu hướng tuyển dụng và sự chuẩn bị của sinh viên hiện nay trong gia đoạn Việt Nam đã hội nhập WTO, Công Ty Cổ Phần Đầu tư & Xây dựng 579 hân hạnh tài trợ cho chương trình “Ngày hội Sinh viên với Doanh Nghiệp” góp một phần quan trọng cho sự thành công của chương trình, đồng thời đó cũng là sự quan tâm sâu sắc của Ban Tổng Giám đốc Công ty đến sự nghiệp tương lai của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng.

Đây là ý nguyện mong muốn góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu mạnh, văn minh, chính là quan tâm chia sẻ lớp sinh viên thanh niên là đội ngũ kế thừa sự nghiệp xây dựng thành phố trong tương lai.

 

 

Thông tin khác
Trang: 1 2 >>
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo