Thông tin : Sản phẩm : Giới thiệu
Giới thiệu các sản phẩm của VITASTEEL

Nhà máy Thép VITASTEEL, là đơn vị trực thuộc Công ty Đầu tư & Xây dựng 579. Đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Với dây chuyền cán thép hiện đại bậc nhất Đài Loan.

Sản phẩm của Nhà Máy:

* Thép hình V: V40, V45, V50, V63, V70, V75.

* Thép hình U, I các loại.

Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo