Thông tin : Giới thiệu : Cơ sở Hạ tầng
CƠ SỞ HẠ TẦNG

Đất Công trình Công cộng

- Diện tích 62.790 m2

- Mật độ xây dựng 40%

Đất Dịch vụ Thương mại

- Diện tích 38.391 m2

- Mật độ xây dựng 60%

Đất chung cư

- Diện tích 47.047 m2

- Mật độ xây dựng 60%

Đất ở nhà vườn - biệt thự

- Diện tích 124.974 m2

- Mật độ xây dựng 60%

Đất ở liên kế - liền kề

- Diện tích 75.322 m2

- Mật độ xây dựng 80%

Đất ở chia lô tái định cư

- Diện tích 22.725 m2

- Mật độ xây dựng 90%

Đất cây xanh - Thể dục Thể thao

- Diện tích 85.014 m2

- Diện tích trồng cây xanh, thảm cỏ 51.000 m2

Đất Giao thông đối nội

- Diện tích 225.551 m2

Mạng lưới giao thông

- Đường chính cấp khu vực (liên hệ KĐT với các trục phố chính):

Mặt cắt 30 m ( 7,5 + 15 + 7,5 ). Tổng chiều dài: 1736,3 m

Mặt cắt 39 m ( 6 + 7,5 + 12 + 7,5 + 6 ). Tổng chiều dài: 587,9 m

- Đường khu nhà ở (Liên hệ nội bộ khu dân cư, nối với đường chính khu vực)

Mặt cắt 22,5 m (6 + 10,5 + 6). Tổng chiều dài: 1541,1 m

Mặt cắt 17,5 m (5 + 7,5 + 5). Tổng chiều dài: 4861,3 m

Mặt cắt 15,5 m (5 + 7,5 + 3). Tổng chiều dài: 641,1 m

- Đường nội bộ ngõ phố (Liên hệ trong nội bộ khu dân cư, nối với đường khu nhà ở, đường chính cấp khu vực)

Mặt cắt 11,5 m ( 3 + 5,5 + 3 ). Tổng chiều dài: 694,7 m

- Đường kiệt

Mặt cắt 3,5 m. Tổng chiều dài: 85 m

Mặt cắt 5,5 m. Tổng chiều dài: 112 m

Mặt cắt 7,5 m. Tổng chiều dài: 272,5 m

Để tạo nền tảng vững chắc cho tương lai gia đình bạn.

Hãy đến với khu đô thị mới Phú Mỹ An.

Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo