Tin tức Ngành
Hướng dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu

Ngày 17/6, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 15/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu.


Thông tư này hướng dẫn điều kiện, tiêu chí, trình tự thủ tục, lập hồ sơ, thẩm định, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu trên phạm vi cả nước.


Khu đô thị mới kiểu mẫu là Khu đô thị mới được cơ quan có thẩm quyền công nhận đạt được các tiêu chí tại Mục III và các quy định liên quan khác của Thông tư này.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng, quản lý các khu đô thị mới.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thực hiện sau khi Thông tư này có hiệu lực thì Chủ đầu tư dự án tự xem xét các điều kiện để đăng ký đầu tư xây dựng Khu đô thị mới kiểu mẫu với UBND cấp tỉnh bằng văn bản khi lập dự án đầu tư và gửi Bộ Xây dựng 01 bản để theo dõi.

Thông tư này thay thế Thông tư số 10/2008/TT-BXD ngày 22/4/2008 hướng dẫn về việc đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Bạn đọc bấm vào đây để xem toàn văn Thông tư 15/2008/TT-BXD.

Nguồn: http://www.moc.gov.vn

Thông tin khác
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo