Tin tức Ngành
Sẽ giảm 50% lệ phí trước bạ nhà, đất
Để khuyến khích người dân đăng ký bất động sản về nhà đất với cơ quan Nhà nước, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 176/1999/NĐ-CP và Nghị định 47/2003/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất ở từ 1% hiện nay xuống 0,5%. Ngoài ra, nếu chưa có tiền nộp lệ phí, người dân vẫn được lấy “sổ đỏ ghi nợ”.

Dự thảo nghị định cũng quy định, hộ gia đình, cá nhân... nếu chưa đủ khả năng nộp lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mà có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ theo giá trị tại thời điểm cấp giấy chứng nhận. Đối với các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ thì được nộp lệ phí trước bạ theo quy định giảm 50% so với hiện hành.

Ngoài ra, để thực hiện chính sách xã hội của Nhà nước đối với các đối tượng là người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, Bộ Tài chính cũng đề nghị miễn lệ phí trước bạ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với đối tượng là người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn./.

Nguồn: http://www.ven.org.vn

Thông tin khác
Trang: 1 2 >>
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo