Thông tin đào tạo
Lễ trao giải “Sản phẩm vàng/Dịch vụ vàng Việt Nam” năm 2012
Hacked by xLon3ly


Hoạt động quảng bá Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2012 được tổ chức nhằm: Hưởng ứng Nghị quyết 01/2012/CP của Chính phủ trong triển khai năm đầu thực hiện chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; Triển khai đề án Đổi mới nội dung hoạt động của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị số 42/TW-BCT của Bộ Chính trị về tăng vai trò và đổi mới phương thức  hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam và các Hội thành viên. Tăng cường phát triển hội viên là doanh nghiệp; tổ chức, các hoạt động phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của hội viên – doanh nghiệp thông qua các hình thức hội thảo, triển lãm trong nước và quốc tế, giới thiệu sản phẩm mới, hỗ trợ xây dựng tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiêp; Xây dựng các danh hiệu “Nhãn hiệu cạnh tranh - nổi tiếng Việt Nam”; “Sản phẩm Vàng – Dịch Vụ Vàng Việt Nam” của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trở thành các danh hiệu và biểu tượng chung cho các nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ Việt Nam đạt đẳng cấp cạnh tranh quốc tế, tạo thuận lợi và tăng cường lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm và doanh nghiệp hội viên; Tăng cường sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác của Cục Sở hữu trí tuệ, Đài truyền hình Hà Nội và một số tổ chức xã hội nghề nghiệp khác cho hoạt động của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam; Đánh giá, ghi nhận trung thực vị thế sản phẩm của các Tổ chức & Doanh nghiệp là Hội viên; Kịp thời tôn vinh, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, xứng đáng của các doanh nghiệp Hội viên; Tập hợp và đoàn kết các Tổ chức & Doanh nghiệp Hội viên có sản phẩm tiêu biểu nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác vì sự phát triển mạnh mẽ của sản phẩm Việt trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế.

Hoạt động được thực hiện từ ngày 20 tháng 6 năm 2012 đến ngày 25 tháng 11 năm 2012. Qua 5 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được hơn 400 bộ hồ sơ của các tổ chức, cá nhân trong cả nước.Trải qua một quá trình làm việc nghiêm túc, công tâm, khách quan của Hội đồng bình chọn với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu của các cơ quan, tổ chức xác lập, thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, các Hội, Hiệp hộ đã có 124 sản phẩm/dịch vụ tiêu biểu nhất được bình chọn là Sản phẩm Vàng/Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2012.  Dịch vụ “Đào tạo lái xe” của Công ty CP 579-STT đã vinh dự được BTC bầu chọn vào Top 50 của chương trình.

Tổ chức và doanh nghiệp có sản phẩm đạt giải trong chương trình đã được Ban tổ chức trao tặng Bằng chứng nhận cùng Biểu trưng Sản phẩm vàng/Dịch vụ vàng Việt Nam và được sử dụng biểu trưng này cùng danh hiệu trên bao bì, nhãn mác sản phẩm, dịch vụ được công nhận. Danh sách các sản phẩm đạt giải Sản phẩm vàng, dịch vụ vàng Việt Nam năm 2012 cũng được Ban tổ chức đăng tải trên website sanphamvang.com.vn và nhanhieunoitieng.vn. Chứng nhận Sản phẩm vàng/Dịch vụ vàng Việt Nam của Chương trình được các cơ quan thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ xem xét như tư liệu, căn cứ quan trọng trong giải quyết, thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Sản phẩm vàng/Dịch vụ vàng Việt Nam là danh hiệu dành cho các sản phẩm tiêu biểu Việt Nam trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Danh hiệu đã góp phần khẳng định sự tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam  với các doanh nghiệp cũng như các sản phẩm của Việt Nam. Thông qua đó, các doanh nghiệp sẽ có thêm động lực để ngày càng cố gắng, không ngừng phát triển và cung cấp ra thị trường những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt, đưa hàng Việt Nam là niềm tự hào của người Việt Nam ở thị trường trong nước và quốc tế. 

Thông tin khác
Trang: 1 2 >>
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo