Tin hoạt động công ty
Công ty Cổ phần Đàu tư & Xây dựng 579 tổ chức khám sức khõe định kỳ cho CB-CNV

Ngày 08/11/2008, Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng 579 đã phối hợp với Trung tâm Y tế Quận Hải Châu Tp.Đà Nẵng để Khám sức khoẻ theo định kỳ cho CB-CNV đang làm việc tại Ban chỉ huy công trình.


Thông tin khác
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo