Tin hoạt động công ty
Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam đến thăm và làm việc tại Công ty Cecico579
Ngày 31/10/2008 Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam do Ông Trần Bá Dương - Phó Chủ tịch Hội các Nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã đến thăm và làm việc Tại Công ty. Cùng đi với Đoàn có Ông Nguyễn Đức Điền – UVTƯ Hội DN trẻ VN, Phó CT thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ Tp.HCM, Đại diện Hội doanh nghiệp Trẻ Tp.Đà Nẵng.

Về phía Công ty cùng làm việc với Đoàn có: ông Đàm Quang Tuấn - CT.HĐQT, kiêm Tổng giám đốc, ông Nguyễn Lương Giáp - Phó Tổng giám đốc, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Sau khi nghe Lãnh đạo công ty báo cáo tổng quát về tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2008 và kiểm tra thực tế tình hình Tài chính của Công ty, ông Trần Bá Dương có ý kiến nhận xét và chia sẻ: Trong năm 2008, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và trong nước đang gặp nhưng khó khăn, sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại Công ty, Đoàn công tác đánh giá cao những quyết tâm, nổ lực của toàn thể CB-CNV CECICO 579, dù đây là khó khăn chung của các doanh nghiệp, nhưng CECICO 579 đã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển theo đúng mục tiêu. Lãnh đạo CECCICO 579 đã có những phương hướng, đường lối, mục tiêu, chiến lược phát triển cụ thể, rõ ràng, linh hoạt, phù hợp với tình hình chung hiện nay. Các tổ chức Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên CECICO 579 đã có những hoạt động rất thiết thực, bổ ích trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động cũng như quan tâm đến trách nhiệm xã hội, từ thiện.

Đánh giá về vai trò điều hành của CT.HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Đàm Quang Tuấn: Có thể nói mặc dù quỹ thời gian của Ông Đàm Quang Tuấn rất hạn hẹp, vừa điều hành cùng một lúc toàn bộ hệ thống CECICO 579 (kể cả 7 đơn vị thành viên) và Công ty Cổ phần Đức Mạnh (Vĩnh Trung Plaza), nhưng ông Đàm Quang Tuấn đã tích cực tham gia các hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ, trong năm qua đã có những ý kiến, hoạt động đóng góp tích cực, thiết thực cho Hội Doanh nghiệp Trẻ, Hiệp Hội các Nhà Đầu tư, Mạng các sàn Giao dịch Bất động sản Việt Nam. Có thể nói trách nhiệm của ông Đàm Quang Tuấn đối với 2 doanh nghiệp, với các Hội, đoàn và trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng to lớn. Ông Đàm Quang Tuấn là đại diện tiêu biểu cho thế hệ Doanh nhân trẻ Việt Nam. Biểu trưng cho sự năng động, sáng tạo, nhạy bén với thị trường, dám nghĩ dám làm, vừa học hỏi những thế hệ doanh nghiệp đàn anh đi trước, vừa tạo ra cho bản thân những giá trị riêng để hoà nhập, thích ứng với thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Thay mặt CBCNV CECICO 579, Ông Đàm Quang Tuấn - CT.HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc CECICO 579 đã tiếp thu những ý kiến đánh giá, đóng góp, chia sẻ của Đoàn.

Đại diện Hội DN trẻ Tp.HCM; Hội DN trẻ Đà Nẵng làm việc tại văn phòng Cecico 579

Thông tin khác
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo