Tin hoạt động công ty
Tin về triển khai thi công công trình Nhà B2 thuộc dự án Khu Thương xá Vĩnh Trung

Ngày 18/9/2008, ông Đàm Quang Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty đã đến thăm và làm việc tại Ban Chỉ huy công trình B2 thuộc Dự án Khu Thương xá Vĩnh Trung.


Tại buổi làm việc, ông Đàm Quang Tuấn đã biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương của CB-CNV trên công trường đã khắc phục những khó khăn bước đầu, nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành một số công việc ban đầu theo kế hoạch.

Ông Đàm Quang Tuấn chỉ đạo: Đây là công trình có yêu cầu Kỹ - Mỹ thuật cao, đề nghị BCH thường xuyên bám sám sát, theo dõi chặt chẽ công tác thi công, xây dựng các biện pháp thi công và tổ chức thực hiện vừa đảm bảo yêu cầu, hiệu quả; thường xuyên báo cáo kịp thời với Ban TGĐ những khó khăn, vướng mắt để theo dõi, chỉ đạo. Đẩy nhanh tiến độ việc hoàn thành hạng mục phần móng theo yêu cầu của chủ đầu tư (90 ngày); Công tác An toàn, vệ sinh lao động phải thường xuyên quán triệt, duy trì đến từng người lao động, không để xảy ra TNLĐ trên công trường.

Một số hình ảnh thi công:Bê tông phần móngPhổ biến Nội Qui Công trường cho công nhân mới
Thông tin khác
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo